Centrale telefoniczne

Prima mini

Prima

Proxima

Libra
Prima mini
do 10 użytkowników
Prima
do 16 użytkowników
IP PBX Server Proxima
do 28 użytkowników
PBX Server Libra STD
do powieszenia na ścianie
PBX Server Libra
1 jednostka do 120 użytkowników
PBX Server Libra
2-6 jednostek do 1000 użytkowników
BAR Tel Radosław Kniżewski 15-668 Białystok ul. Upalna 1a lok 82
tel. 501 154 403 e-mail: bartel@bartel.podlasie.pl